Edison

Eiendomsselskapet Entra utlyste tidligere i år gjennom NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) en internasjonal arkitekt- og innovasjonskonkurranse om et nytt miljøvennlig kontorbygg som skal erstatte dagens bygg på Lilletorget 1 i Oslo.

I samarbeid med Pir II Oslo, Optimus Prosjekt, DNEC og Zoran Velickovic  deltok vi med bidraget “Edison” som henter inspirasjon fra sitatet:

“We are like tenant farmers chopping down the fence around our house for fuel when we should be using Nature’s inexhaustible sources of energy–sun, wind and tide. I’d put my money on the sun and solar energy. What a source of power! I hope we don’t have to wait until oil and coal run out before we tackle that.” In conversation with Henry Ford and Harvey Firestone (1931)

Vårt prosjekt, Edison, tar sikte på å reparere et kontekstuelt oppdelt Vaterland ved å skape visuelle og romlige sammenhenger mellom tilstøtende byrom. Bygget skal fremstå som et bakteppe for Lilletorget og Vaterlandsparken, med en tydelig utkraging som legger til rette for en sammenhengende bystruktur på gatenivå.

Edison er et rasjonelt prosjekt som tar utgangspunkt i ideen om en økonomi av midler der begrepet overskudd redefineres. Det er en helhetlig tilnærming som anser det bygde produkt som en investering i et økonomisk system der ideen om avkastning omfatter alle tre aspekter ved bærekraftig utvikling; miljømessige, sosiale og økonomiske.

Målet, som i de fleste økonomier, er et høyest mulig forhold mellom omfanget av den informerte investering og den beregnede avkastningen.

Konkurransen, kalt Urban+, er en FutureBuilt-pilot og skal møte alle FutureBuilts krav til plussenergibygg, og skal også oppnå klassifiseringen BREEAM NOR Outstanding. Mål er også satt for ”Cradle to Cradle”, reduksjon av karbonutslipp, universell utforming og økonomisk gjennomførbarhet.

Bygg-1-fin1428_LillesandBolig-1-wide