Storbypreg i Sarpsborg

Vi jobber for tiden med ombygging av Storbyen i Sarpsborg. Sektor Gruppen satser 120 millioner kroner på en utvidelse og opprusting av den eldste delen av kjøpesenteret, tidligere Sagahuset, som skal igjennom en total forandring både utvendig og innvending. Kort fortalt blir det en helt ny fasade ut mot torget, flere serveringssteder og mer handelsareal.

Til sammen utvides senteret med 2 000 kvadratmeter. Handelsarealet i denne delen av Storbyen er fordelt på to etasjer hvor det skal åpnes mer opp slik at inndelingen av lokaler og kundesirkulasjonen optimaliseres. Med et utvidet inngangsparti og store glassfasader vil serveringsstedene bli en like naturlig del av torget som senteret.

Steen&Strom4_aBREEAM-AWARDS-2015-AMB-FORNEBU-S-wide