Endelig åpent!

Etter mange år med intensiv jobbing har verdens mest miljøvennlige kjøpesenter, Fornebu S, åpnet. Formålet har vært å skape et handelssenter, ikke bare for de som bor og jobber på Fornebu, men også for omkringliggende områder. Senteret skal være med på å styrke nærmiljøet og bygge god nabolagskultur.

Fornebu S er unikt i Oslo med tanke på arkitektur, miljøprofil, beliggenhet og butikkmiks. Senteret fremstår som et moderne og attraktivt midtpunkt i den nye bydelen på Fornebu, med 80 butikker, restauranter og spisesteder fordelt på 25 000 kvadratmeter.

Materialvalget på senteret imøtekommer kravene til BREEAM Outstanding, og vi har valgt å fokusere på miljøvennlige materialer som bla. trefasade, 99% resirkulert stål og betongelementer med 100% resirkulerte tilslagsstoffer.

De lyse gulvoverflatene som granitt i 1. etasje og tre i 2. etasje harmonerer godt med bruk av trespiler på vegg- og skjørt i samme farge som yttervegg. Materialvalgene skaper en tilbakeholdende og behagelig atmosfære, og gir butikkene mulighet å tre frem.

Himlingen av perforerte stålplater med akustisk duk bidrar til et behagelig lydklima og skjuler tekniske installasjoner. Perforeringen i hver stålplate viser med forenklet blindeskrift senterets navn “Fornebu S”. Disse elementene finnes flere steder i senteret, f.eks. på vegg foran kundeheis, inngang fra parkering, skillevegger mellom butikker, søyler og transparente glassflater.

Sentralt plassert i senteret er den gjennomgående glassgaten på ca. 500 m2. Glassgaten, sammen med overlys over handlegater og atrier, skaper for både besøkende og ansatte en behagelig romatmosfære. Valget av panelerte vegger trekker naturen inn og skaper et rom som reduserer hastigheten i et vanligvis hektisk handelssenter.

Vi har valgt å legge spisestedene ut mot torget og de mest attraktive rommene. Her vil man oppleve liv og røre, og man kan ta en pause, møte venner og nyte livet.

Fornebu S består egentlig av tre elementer; et kjøpesenter, et kontorbygg og boliger som ligger med fire lameller på toppen av senteret. Boliglamellene som har fått navnet, Fornebu Panorama, har til sammen 81 leiligheter fordelt ca.10 000 m2 og de skal være innflyttingsklare våren 2015.

Miljøtiltakene

 1. Grønt tak som gjenskaper den nasjonalt sjeldne naturtypen kalktørreng som finnes på Fornebulandet.
 2. Solcelleanlegg på tak og fasade.
 3. Dagslys via overlys gir godt innemiljø og redusert belysningsbehov.
 4. LED-belysning
 5. 20 ladestasjoner til elbiler i garasjen.
 6. Bevisste materialvalg som trefasader og lavkarbonbetong.
 7. Mer enn 80 % av alle byggematerialer er innkjøpt fra leverandører med et miljøstyringssystem.
 8. Varme produsert på senteret gjenvinnes og brukes til oppvarming via det vannbårne oppvarmingssystemet.
 9. Butikkene sorterer avfall i 11 fraksjoner.
 10. Senteret henter varme og kjøling fra sjøen.
 11. Vannbesparende utstyr på toaletter, kraner og dusjer for å minimerer forbruket av drikkevann.
 12. Lekkasjedeteksjon som hinder rennende toaletter eller kraner.
 13. Lyse farger i garasjegulv gir lavere belysningsbehov.
 14. Mesteparten av den utgravde massen er enten gjenbrukt som tilbakefylling i prosjektet eller deponert andre steder på Fornebu.
AMB-Kilden-widehorisont-2