Steen & Strøm Magasinet

Prosjektinformasjon

Ombygging og rehabilitering

Detaljer

År: 2011 –
Størrelse: 27.000 m²

Klient: Søylen Eiendom AS/Schage Eiendom AS/ High Street Shopping AS
Adresse: Oslo, Norway
Partner: Mario Obmascher

Andre prosjekter