Sjøsiden Senter

Prosjektinformasjon

Utvidelse av kjøpesenter med 31 nye boliger på tak.

Detaljer

År: 2012 –
Størrelse: 34.000 m²

Klient: Salto Sjøsiden AS
Adresse: Mosjøen, Norway
Partner: Justin Hayes/Michael Bowe

Andre prosjekters