O.H. Bangs vei

Prosjektinformasjon

Handel, fritid og kontorer.

Detaljer

År: 2009 – 2010
Størrelse: 17.400 m²

Klient: Salto Eiendom AS
Adresse: Høvik Norge
Partner: Mario Obmascher

Andre prosjekter