Linderud Senter

Prosjektinformasjon

Ombygging og utvidelse av eksisterende senter.

Detaljer

År: 2001 – 2009
Størrelse: 22.600 m²

Klient: Braathen Eiendom AS
Adresse: Oslo Norge
Partner: Michael Bowe

Andre prosjekter