kVest

Prosjektinformasjon

Kjøpesenter, takparkering.

Detaljer

År: 2008 –
Størrelse: 5.700 m²

Klient: Citycon
Adresse: Kongsvinger, Norway
Partner: Mario Obmascher

Andre prosjekter