Kv. 32

Prosjektinformasjon

Nybygg og ombygg. Kontor-, handel-, hotell- og restaurantvirksomhet med p-kjeller

Detaljer

År: 2015 –
Størrelse: 29.000 m²

Klient: Christiansholm Eiendom AS
Adresse: Kristiansand, Norway
Partner: Einar Aakerøy

Andre prosjekter