Kremmertorget

Prosjektinformasjon

Utvidelse av eksisterende senter.

Detaljer

År: 2009 – 2012
Størrelse: 19.000 m²

Klient: Sektor Eiendomsutvikling AS
Adresse: Elverum Norge
Partner: Mario Obmascher

Andre prosjekter