Kjørbekkdalen

Prosjektinformasjon

Handelspark

Detaljer

År: 2009 –
Størrelse: 9.000 m²

Klient: Imagine Eiendom AS
Adresse: Skien Norge
Partner: Mario Obmascher

Andre prosjekter