Kirkenes Handelspark

Prosjektinformasjon

En nyetablert handelspark over to plan med parkeringsarealer på grunn og tak

Detaljer

År: 2014 – 2015
Størrelse: 12.250 m²

Klient: Kirkenes Handelspark AS
Adresse: Kirkenes
Partner: Michael Bowe

ANDRE PROSJEKTER