Kilden

Prosjektinformasjon

Utvidelse, handel og kontorer.

BREEAM sertifisert “Very Good”

Detaljer

År: 2009 – 2015
Størrelse: 30.000 m²

Klient: Citycon
Adresse: Stavanger Norge
Partner: Mario Obmascher

Andre prosjekter