Grängeshallen

Prosjektinformasjon

Tilbygg, ombygg av eksisterende Grängeshallen. Forretningsbygg, utvidelse over to plan.

Detaljer

År: 2015 –
Størrelse: 12.500 m²

Klient: Citycon
Adresse: Porsgrunn, Norway
Partner: Mario Obmascher

Andre prosjekter