Downtown

Prosjektinformasjon

Senterutvikling, kjøpesenter, torgdannelse, konseptuvikling, skisseprosjekt

Detaljer

År: 2013 –
Størrelse: 48.000 m²

Klient: Sektor Gruppen AS
Adresse: Porsgrunn, Norway
Partner: Mario Obmascher

Andre prosjekter