Bryne Torg

Prosjektinformasjon

Handel, kino og utdanning

Detaljer

År: 2008 – 2010
Størrelse: 13.000 m²

Klient: Imagine Eiendom AS
Adresse: Bryne Norge
Partner: Mario Obmascher

Andre prosjekter