Først i verden!

Fornebu S er det første kjøpesenter i verden som har mottatt sertifikat for Design og prosjekteringsfasen med høyeste miljøklassifisering “BREEAM Outstanding”.

Vi er stolte over at Fornebu senter er det første kjøpesenteret i verden som oppnår høyeste BREEAM-klasse Outstanding. Vi har fra første stund hatt fokus på materialvalg, energieffektivitet, innemiljø og transport. På taket skjuler det seg blant annet et solcellepanel på hele 2000 m2. Energiforbruket vil bli rundt 60 prosent lavere enn forskriftskrav og solcelleparken vil bidra med miljøvennlig energi.

Alle butikkinnehavere har forpliktet seg til å etterkomme de strenge miljøkravene, blant annet innenfor bruken av lys. Belysning er ofte den store ulven når det gjelder energiforbruk. Mye lys avgir mye varme, som igjen må avkjøles. Alt dette krever mye energi. Derfor er det installert LED-belysning på kun 15 watt i hele bygget.

På fasaden bruker vi norsk gran, behandlet med en veldig miljøvennlig beis. Vi bruker også naturmaterialer i bæresystemene, blant annet lavkarbonbetong.

For at et bygg skal oppnå Outstanding må det oppnå full score på kategorier som ledelse, energi, materialer, vann, helse, transport, arealplan og økologi, avfall og forurensning.

Kjøpesenteret med et handelsareal på ca. 25 000 m2 og åpner 14. oktober 2014.

På toppen av senteret bygger vi 81 boliger i størrelsen fra 54 til 136 m2 fordelt på fire 3-etasjers bygninger.

I u-etasjen blir det parkering for både boligene og kjøpesenteret.

AMB Arkitekter news