Energi og miljø

Vi mener at planlegging av energi- og miljøeffektivitet begynner ved første strek og fortsetter gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen. Vi jobber aktivt med BREEAM for å ivareta prosjektets miljømessige kvaliteter.

Høy kvalitet

Vi ønsker å finne frem til de beste løsningene for kundens behov. Vi vurderer utradisjonelle løsninger for å oppnå det best mulige resultatet for enhver oppgave.

Samarbeid

Vår erfaring er at utvikling av prosjekter krever teamarbeid, og med et godt samarbeid med oppdragsgiver, konsulenter og entreprenør, oppnås det beste resultat for ethvert prosjekt.

Prosjektkompetanse

Vi har lang prosjekteringserfaring, og vil alltid etterstrebe løsninger som ivaretar kundens behov på en effektiv måte. Våre ambisjoner er å foreslå bærekraftige løsninger som alltid har til hensikt å finne bedre og mer effektive/ kostnadsbesparende løsninger.

Miljøfyrtårnbedrift

AMB arkitekter er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. AMB arkitekter oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Norwegian Green Building Council

AMB arkitekter er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC).

NGBC er en forening for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningen er åpen for alle som er dedikerte formålet om å øke bærekraften i norske bygg. NGBC er ikke-kommersiell og eies av medlemmene. Som medlem i NGBC gir AMB arkitekter avgjørende bidrag til bærekraften i norske bygg, – ut over myndighetenes minimumskrav.

Nyere prosjekter