Steen & Strøm Magasinet

Par projektu

Paplašināšana, atjaunošana un Oslo sirdī pilna kvartāla rehabilitācija 

Detaļas

Gads: 2011 –
Platība: 27.000 m²

Pasūtītājs: Søylen Eiendom AS/Schage Eiendom AS/ High Street Shopping AS
Adrese: Oslo, Norway
Partneris: Mario Obmascher

Pārējie projekti