Steen & Strøm magasin

Norges eldste varemagasin, Steen & Strøm magasin i Oslo, har gjennomgått en ombygging det siste halvannet året. Første del av prosjektet åpnet før jul og resten ferdigstilles våren 2015.

Fasaden er den samme, med unntak av at det er etablert en ny inngang fra hjørnet Prinsens gate/Kongens gate. Innvendig blir det helt nytt. Fellesarealer og gangbanene er endret, vertikalkommunikasjonen er omstrukturert og 1-5. etasje er reåpnet. I underetasjen er det etablert en ny mathall med dagligvare, delikatesse og servering.

Fornebu S nominert til BREEAM AwardsStorbyenEksterior01