Justin Hayes og Christian Bratz går inn som nye partnere i AMB arkitekter

Justin Hayes og Christian Bratz skal styrke og sikre AMB arkitekters strategiske partnersituasjon som en del av firmaets løpende generasjonsskifte.

Justin Hayes (f 1983)  er utdannet arkitekt fra UCD, Irland i 2007, og har vært ansatt i AMB siden 2013. Justin har erfaring fra Irland, Sverige og Norge. Han har jobbet for McCollough Mulvin Architects og MV Cullianan Architects i Dublin, og for Werket Arkitekter i Sverige.

Christian Bratz (f 1979) har en mastergrad i arkitektur fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og har vært knyttet til AMB arkitekter siden studietiden. Christian har tidligere jobbet for Sletvold Arkitekter MNAL AS og har hatt engasjementer ved AHO.

Ledelsen hos AMB arkitekter består nå av Michael Bowe, Einar Aakerøy, Mario Obmascher, Justin Hayes og Christian Bratz.

uelemiste-facade-cover-minAMBUlemisteEksterior01-cover-min