Amfi Eidsvoll

Torsdag 10. april 2014 var det åpning på Amfi Eidsvoll – et topp moderne kjøpesenter med totalt 50 butikker og spisesteder fordelt på 22 000 m2. Senteret, som tidligere het Råholtsenteret, har vært gjennom en omfattende påbygging til 300 mill. kr som gjør at senteret nå framstår som flunkende nytt. Det gamle Råholtsenteret var et lokalsenter og en møteplass for lokalbefolkningen. Det skal Amfi Eidsvoll også være. Kundene skal trives og føle at det er deres senter.

Planene om å oppgradere Råholtsenteret har ligget der lenge. Vi besøkte Eidsvoll allerede i 2003.  Eidsvoll har endret seg mye i løpet av disse årene og senterplanene har på mange måter fulgt denne utviklingen. Amfi Eidsvoll er nå tilpasset et vekstområde som ser lyst på fremtiden.

AMB Arkitekter newsAMB-Kilden-wide